Attendance Device

This product is no longer available.


Integrate all kinds of ZKTeco based attendance devices with Odoo


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng

 • Hỗ trợ cả UDP và TCP cho lượng dữ liệu điểm danh lớn (được thử nghiệm với lưu trữ hơn 90 nghìn dữ liệu điểm danh cho một máy chấm công)
 • Hỗ trợ kết nối bằng IP hoặc tên miền thiết bị
 • Xác thực kết nối thiết bị bằng mật khẩu.
 • Nhiều thiết bị cho nhiều địa điểm điểm danh.
 • Có thể sử dụng thiết bị với nhiều múi giờ tại nhiều địa điểm
 • Hỗ trợ nhiều trạng thái điểm danh (ví dụ: Check-in, Check-out, Bắt đầu thêm giờ, kết thúc thêm giờ, etc, v.v.)
 • Xóa dữ liệu chấm công từ Odoo
 • Nhập dữ liệu người dùng mới từ dữ liệu nhân viên trong Odoo.
 • Có thể khớp dữ liệu người dùng với hồ sơ nhân viên trong Odoo bằng cách ánh xạ ID điểm dnah hoặc tìm kiếm theo tên nếu không thấy kết của ID phù hợp.
 • Lưu dữ liệu trên máy chấm công vĩnh viễn.
 • Dữ liệu điểm danh có thể tải tự động hoặc thủ công từ tất cả các máy vào Odoo (sử dụng hành động định kỳ)
 • Đồng bộ hóa dữ liệu điểm danh trên thiết bị và module điểm danh trên phần mềm tự động hoặc thủ công để có thể lấy dữ liệu đưa vào tính tón tại các quy tắc lương trên phiếu lương của nhân viên.
 • Tự động xóa dữ liệu trên thiết bị theo định kỳ được cài đặt trước.
 • Được thiết kế để hoạt động với tất cả các thiết bị chấm công với nền tảng ZKTeco.
  • Đã được KIỂM THỬ đầy đủ với các thiết bị sau:
   • RONALD JACK B3-C
   • ZKTeco K50
   • ZKTeco MA300
   • ZKTeco U580
   • ZKTeco T4C
   • RONALD JACK iClock260
   • ZKTeco K14
   • iFace702
   • Uface 800 (hoạt động tốt với cả vân tay và khuôn mặt)
  • Được ghi nhận bởi người dùng rằng module hoạt động tốt trên các thiết bị sau:
   • ZKTeco K40
   • ZKTeco U580
   • iFace402/ID
   • ZKTeco MB20
   • ZKteco IN0A-1
   • Uface 800
   • ... (vui lòng cung cấp thiết bị của bạn. Xin cảm ơn)

Thông tin thêm

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến fananimi vì thư viện pyzk của anh ấy @ https://github.com/fananimi/pyzk

Chúng tôi đã lấy ý tưởng từ đó và tùy chỉnh để có nhiều tính năng hơn (thông tin thiết bị, hỗ trợ Python 3, Hỗ trợ TCP / IP, v.v.) sau đó chúng tôi tích hợp vào Odoo bằng ứng dụng máy chấm công tuyệt vời này

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise