Auto Product Code Generation

This product is no longer available.


Automatic Product Code Generation on product creation


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

 • Ứng dụng này thêm mới vào Nhóm Sản Phẩm các trường:

  • Mã trình tự: được đặt theo số thứ tự tăng dần
  • Tiền tố mã sản phẩm: được kết hợp đứng trước Mã trình tự của Sản phẩm
 • Tự động tạo và cập nhật mã sản phẩm (hiển thị là Mã nội bộ trong giao diện) dựa trên việc kết hợp Tên sản phẩm hoặc Tiền tố mã sản phẩm cùng với Mã trình tự của sản phẩm

Tính năng nổi bật

 • Người dùng có thể định nghĩa Tiền tố mã sản phẩmMã trình tự (bằng cách tạo mới/ chọn trong danh sách có sẵn) trong Nhóm Sản Phẩm
 • Tự động tạo mã sản phẩm bằng cách kết hợp Tiền tố mã sản phẩmMã trình tự - áp dụng cho nhiều sản phẩm và biến thể sản phẩm cùng một lúc
 • Cập nhật mã sản phẩm cũ theo Tiền tố mã sản phẩmMã trình tự đã xác định, bằng cách nhấp vào Cập nhật mã sản phẩm trong mục Hành động
 • Video Hướng dẫn: https://youtu.be/zuqgo5WUaJg

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise