Driver Job Wage

 • Odoo Version

1,132,000 ₫ 1,132,000 ₫ 1132000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Calculate Driver's wage on job/trip basis


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Module này làm gì

Ứng dụng này và các phụ thuộc của nó mở rộng chức năng của Odoo để cho phép tính toán lương cho lái xe dựa trên cơ sở các chuyến đi

Dữ liệu gốc

 1. Định mức Lương khoán

  Mỗi định mức lương khoán bao gồm các thông tin sau

  • Tuyến đường: tuyến đường được áp dụng
  • Phương tiện: phương tiện được áp dụng
  • Phụ cấp: số tiền phụ cấp của lái xe cho mỗi chuyến đi của tuyến đường và phương tiện nêu trên
  • Kiểu Dịch vụ Phương tiện: kiểu dịch vụ để tổng hợp chi phí phương tiện.
 2. Giá nhiên liệu cho Phương tiện

  Để ghi lại lịch sử giá nhiên liệu bao gồm các thông tin sau

  • Giá bán
  • Ngày: ngày giá có hiệu lực

Tích hợp bảng lương

 1. Mở phiếu lương mới
 2. Chỉ định thời hạn của nhân viên và phiếu lương
 3. Odoo sẽ tính số chuyến đã được lái xe tương ứng thực hiện
 4. Đưa ra cách tính lương khoán dựa trên định mức lương khoán và số lượng chuyến đã thực hiện

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise