HR Employee Private Fields Access

  • Odoo Version

0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Employee Private Fields Access


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

Vì quyền truy cập vào address_home_id bị hạn chế đối với hr.group_hr_user trong Odoo 11, mô đun này được phát triển để hỗ trợ truy xuất address_home_id bằng sudo () cho những người dùng không có quyền truy cập vào trường này trong một số trường hợp bắt buộc.

Tính năng nổi bật

Cho phép người dùng với quyền user của mô đun Nhân viên truy xuất thông tin riêng tư trên biểu mẫu nhân viên thông qua câu lệnh sudo ().

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise