Paypal - Unsupported Currency Support

This product is no longer available.


Pay unsupported currencies with Paypal


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Vấn đề

Mô tả

 • Khi khách hàng tiến hành thanh toán bằng một loại tiền tệ mà Paypal không hỗ trợ, mô-đun này sẽ quy đổi lượng tiền thanh toán này thành lượng tiền tệ mà Paypal hỗ trợ trước khi gửi dữ liệu thanh toán cho Paypal.
 • Trong quá trình thanh toán và thông báo thanh toán, mô-đun này đảm bảo rằng lượng tiền tệ được quy đổi bằng với lượng tiền tệ ban đầu.
 • Trong quá trình quy đổi, sự khác biệt về tỷ giá sẽ được mã hoá vào sổ nhật ký tỷ giá chuyển đổi.

Ví dụ

 • Giả định rằng

  • Đơn vị tiền tệ của công ty là VND (Việt Nam Đồng đ), đây là tiền tệ không được Paypal hỗ trợ.
  • Hoá đơn INV/2019/0001 là 2,000,010đ VND
  • Paypal được cấu hình USD là tiền tệ mặc định để chuyển đổi trong trường hợp này.
  • Tỷ giá chuyển đổi giữa VND/USD là 23,100
 • Quá trình thanh toán

  • Chuyển đổi VND sang USD: 2,000,010 / 23,100 = 86.580519481, và được làm tròn thành 86.58.
  • Yêu cầu Paypal xử lý thanh toán với $86.58.
  • Sau khi xử lý, Paypal thông báo cho Odoo việc xử lý thành công khoản thanh toán $86.58.
  • Odoo xác minh khoản thanh toán này, tạo khoản thanh toán là $86.58 và vào sổ với giá trị $86.58 * 23,100 = 1,999,998đ
  • Trong quá trình chuyển đổi, phần giá trị chênh lệch 12đ sẽ được mã hoá vào phần chênh lệch chuyển đổi tỷ giá. Hoá đơn tương ứng sẽ được chuyển thành đã thanh toán.

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise