Procurement Requests

 • Odoo Version

1,132,000 ₫ 1,132,000 ₫ 1132000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Employees create replenishment requests for products and submit to managers.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng chính

 1. Nhân viên gửi một Yêu cầu cung ứng cho một hay nhiều sản phẩm với:
  • số lượng mong muốn
  • cho kho hàng mong muốn
  • vào một ngày mong muốn
 2. Người quản lý có thể Duyệt hoặc Từ chối yêu cầu.
 3. Trước khi duyệt, người quản lý có thể chọn một tuyến cung ứng phù hợp hoặc để trống để sử dụng tuyến cung ứng mặt định cho sản phẩm
 4. Một khi được duyệt, Odoo sẽ tự động tạo các hoạt động cung ứng phù hợp để đáp ứng theo nhu cầu (vd: tạo dịch chuyển hàng hoá liên kho, tạo lệnh sản xuất để đáp ứng, đề xuất một đơn mua hàng dự thảo (hoặc trộn vào đơn mua dự thảo sẵn có của cùng nhà cung cấp).

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise