Product Return Reasons - Inventory

  • Odoo Version

244,000 ₫ 244,000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Specify a reason during stock return


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính Năng

  1. Người dùng có thể định nghĩa lý do trả lại hàng
  2. Quản lý kho có thể chỉ định 'Cần Lý Do Trả Lại' cho hành động trả lại để khi sản phẩm bị trả lại người dùng phải nêu lý do vì sao sản phẩm đó bị trả lại
  3. Phân tích dịch chuyển kho theo lý do trả hàng
  4. Phân tích giao nhận hàng theo lý do trả hàng

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp