Sales Target Management - Sales Management

This product is no longer available.


Integrated Sales Target Management with Sales Application


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

Mô-đun này tích hợp ứng dụng Quản lý mục tiêu doanh số và Quản lý bán hàng để cho phép bạn quản lý mục tiêu doanh số cho nhân viên kinh doanh và đội bán hàng trong ứng dụng Quản lý bán hàng

Tính năng nổi bật

 1. Quản lý mục tiêu doanh số cho nhân viên bán hàng trong ứng dụng Quản lý bán hàng

  • Nhân viên bán hàng đề xuất mục tiêu doanh số của họ
  • Đội trưởng bán hàng có quyền phê duyệt/điều chỉnh/từ chối mục tiêu doanh số do nhân viên đề xuất
 2. Quản lý mục tiêu doanh số cho các đội bán hàng trong ứng dụng Quản lý bán hàng

  • Đội trưởng đăng ký mục tiêu doanh số của đội mình
  • Quản lý bán hàng khu vực có quyền phê duyệt/điều chỉnh/từ chối mục tiêu doanh số
 3. Đo lường mục tiêu bán hàng tự động

  • Dành cho cá nhân/nhân viên kinh doanh

   • Đối với Bán hàng

    • Tổng doanh số được xác nhận trong thời gian của mục tiêu doanh số
    • Mục tiêu đã đạt (tính theo phần trăm (%), tính trên doanh số của đơn bán)
   • Dựa trên Hóa đơn đã xuất

    • Tổng doanh số đã được xuất hóa đơn trong thời gian của mục tiêu
    • Mục tiêu đã đạt (tính theo phần trăm (%), tính trên giá trị đã xuất hóa đơn)
  • Dành cho đội bán hàng

   • Đối với Bán hàng

    • Tổng doanh số được xác nhận trong thời gian của mục tiêu doanh số
    • Mục tiêu đã đạt (tính theo phần trăm (%), tính trên doanh số của đơn bán)
   • Dựa trên Hóa đơn đã xuất

    • Tổng doanh số đã được xuất hóa đơn trong thời gian của mục tiêu
    • Mục tiêu đã đạt (tính theo phần trăm (%), tính trên giá trị đã xuất hóa đơn)

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise