Time-Off Custom

 • Odoo Version

2,463,000 ₫ 2,463,000 ₫ 2463000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Allows you to choose a time period if you create time-off in several days


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

Mô-đun này cung cấp thêm một số tính năng bổ sung như:

 • Tùy chỉnh thời gian nghỉ trong nhiều ngày với thời gian linh hoạt
 • Thay đổi Thời gian nghỉ, cái mà đã được phê duyệt
 • Báo cáo nghỉ theo từng ngày

Tính năng nổi bật

 1. Tùy chỉnh thời gian nghỉ
  • Theo mặc định, nếu nhân viên xin nghỉ trong nhiều ngày liên tục, hệ thống sẽ tính thời gian nghỉ là toàn bộ những ngày đó. Ví dụ: Nếu muốn tạo xin nghỉ từ 13h ngày 1/1/2021 đến 12h ngày 3/1/2021, nhân viên sẽ phải tạo xin nghỉ nhiều lần với cùng một lý do.
  • Mô-đun này cho phép nhân viên chọn khoảng thời gian tùy ý khi tạo đề nghị xin nghỉ nhiều ngày liên tục trong 1 lần
 2. Thay đổi Thời gian nghỉ
  • Cho phép điều chỉnh khoảng thời gian xin nghỉ của nhân viên, cái mà đã được duyệt.
 3. Báo cáo nghỉ theo từng ngày
  • Cung cấp thông tin nghỉ chi tiết của nhân viên theo từng ngày theo nhiều tiêu chí như kiểu nghỉ, trạng thái, phòng ban, ...

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise