VN-Invoice

 • Odoo Version

2,463,000 ₫ 2,463,000 ₫ 2463000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Integrates with VN-Invoice service to issue legal e-Invoice


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng chính

 1. Phát hành Hóa đơn VN từ Hóa đơn Odoo
 2. Tạo Phiên bản thể hiên (PDF,XML) của hóa đơn đã phát hành và lưu trữ trong Odoo để tải xuống sau
 3. Tạo Phiên bản đã chuyển đổi của hóa đơn đã phát hành và lưu trữ trong Odoo để tải xuống sau
 4. Hủy hóa đơn VN-invoices đã phát hành
 5. Tự động tải xuống tệp đã chuyển đổi và thể hiện của hóa đơn VN-invoice đã phát hành
 6. Quản lý hóa đơn Odoo dựa trên trạng thái hóa đơn VN-invoice:
  • Chưa phát hành: Hóa đơn Odoo không có hóa đơn VN-invoice tương ứng được phát hành
  • Đã phát hành và chưa thanh toán: Hóa đơn Odoo có hóa đơn VN-invoice tương ứng được phát hành nhưng chưa thanh toán
  • Đã thanh toán: Hóa đơn Odoo có hóa đơn VN-invoice tương ứng được phát hành nhưng chưa thanh toán
  • Đã phát hành rồi Hủy: Hóa đơn Odoo có hóa đơn VN-invoice tương ứng đã phát hành rồi hủy
 7. Dễ dàng xác định và quản lý ký hiệu hóa đơn, mẫu hóa đơn, loại hóa đơn theo quy định của nhà nước.
 8. Ký hiệu hóa đơn có thể được đặt cho công ty (trong Kế toán> Cấu hình> Cài đặt) và Số nhật ký.
  • Hỗ trợ môi trường nhiều công ty cho các ký hiệu hóa đơn khác nhau
  • Hỗ trợ nhiều ký hiệu hóa đơn cho cùng một công ty: bạn có thể xuất hóa đơn với các ký hiệu khác nhau mà bạn đã đăng ký hóa đơn VN-invoice và được chấp nhận bởi cơ quan nhà nước
 9. Mẫu hóa đơn có thể được đặt cho công ty (trong Kế toán> Cấu hình> Cài đặt) và Số nhật ký
  • Hỗ trợ môi trường nhiều công ty cho các mẫu hóa đơn khác nhau
  • Hỗ trợ nhiều mẫu hóa đơn cho cùng một công ty: bạn có thể xuất hóa đơn với các mẫu khác nhau mà bạn đã đăng ký hóa đơn VN-invoice và được chấp nhận bởi cơ quan nhà nước
 10. Loại hóa đơn có thể được đặt cho công ty (trong Kế toán> Cấu hình> Cài đặt) và Số nhật ký
  • Hỗ trợ môi trường nhiều công ty cho các loại hóa đơn khác nhau
  • Hỗ trợ nhiều loại hóa đơn cho cùng một công ty: bạn có thể xuất hóa đơn với các loại khác nhau mà bạn đã đăng ký hóa đơn VN-invoice và được chấp nhận bởi cơ quan nhà nước
 11. Gửi hóa đơn ngay bây giờ đính kèm hóa đơn VN-invoice thay vì mẫu hóa đơn Odoo mặc định
 12. Cổng thông tin khách hàng
  • Khách hàng có thể tải xuống phiên bản hiển thị của VN-invoice ở định dạng PDF được đính kèm tệp tuân thủ tiêu chuẩn Factur-X của EU để họ có thể nhập vào Odoo của chính mình.
  • Khách hàng có thể in phiên bản hiển thị của hóa đơn VN-Invoice
  • Khách hàng có thể tải xuống phiên bản XML của VN-Invoice để họ có thể nhập bất kỳ phần mềm nào hỗ trợ VN-Invoice XML
 13. Hỗ trợ thử nghiệm trước khi vận hành thật
 14. Đủ thông minh để tránh bạn phát hành hóa đơn sau đó có ngày muộn hơn một trong những hóa đơn trước đó
 15. Một lượng lớn thông điệp thông minh và toàn diện có thể giúp bạn trong bối cảnh để bạn có thể dễ dàng giải quyết mọi vấn đề với

   tự mình tích hợp trước khi có yêu cầu trợ giúp từ kỹ thuật viên #. Hỗ trợ đa phương để phát hành cho khách hàng nước ngoài theo quy định của nhà nước: Hóa đơn phải được trình bày bằng tiếng Việt    và có thể có một ngôn ngữ khác bổ sung.

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise