Document Templates Management

  • Odoo Version

1,132,000 ₫ 1,132,000 ₫ 1132000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Manage document templates, allow users to create document templates and preview them before printing.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

Quản lý các mẫu tài liệu, tạo mới và xem trước khi xuất thành bản pdf.

Tính năng nổi bật

  • Quản lý tất cả các mẫu tài liệu tại một nơi
  • Tạo mới một mẫu tài liệu gắn với một đối tượng trong phần mềm như đơn hàng bán, đơn hàng mua, hóa đơn, ...
  • Xem trước các mẫu tài liệu này trước khi xuất thành bản PDF
  • Đây là mô-đun cơ sở, việc có thể áp dụng mẫu tài liệu vào đối tượng nào phụ thuộc vào việc thích hợp với các mô-đun liên quan

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise