HR Recruitement Request

 • Odoo Version

0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Technical Name: to_hr_recruitment_request
Features:
- Department Managers can creates recruitment Requests according to their department's needs
- Recruitment Request Approvers can accept/refuse the requests
- Once approved/accepted, the request will go to the Recruitment Users for execution.
- Provide Reports & Analysis on recruiment (number new employees requested, number hired, etc)


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

 • Ứng dụng này cho phép các trưởng bộ phận tạo các yêu cầu tuyển dụng nhân viên mới. Sau khi được phê duyệt, các yêu cầu sẽ được chuyển đến Bộ phận Tuyển dụng để thực hiện tuyển dụng

Tính năng nổi bật

 • Trình yêu cầu và quản lý phê duyệt

  • Trưởng bộ phận có thể tạo yêu cầu tuyển dụng để tuyển thêm nhân viên cho các vị trí công việc hiện tại hoặc vị trí công việc mới trong bộ phận của mình
  • Sau khi được phê duyệt, vị trí công việc mới sẽ được tạo nếu yêu cầu dành cho vị trí mới được phê duyệt, sau đó kích hoạt quy trình tuyển dụng của Odoo
 • Theo dõi tiến trình tuyển dụng

  • Số lượng ứng viên
  • Số lượng nhân viên được nhận
  • Tỷ lệ nhân viên được nhận so với yêu cầu ban đầu

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise