Vietnam - Employee Advance

  • Odoo Version

244,000 ₫ 244,000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Set defaut accounts according to the Vietnam accounting standards


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng nổi bật

  • Sau khi module này được cài đặt, tất cả các sổ tạm ứng nhân viên trong hệ thống tài khoản Việt Nam được cập nhật với tài khoản tạm ứng 141 mặc định để đáp ứng chuẩn mực kế toán Việt Nam
  • Cho phép in phiếu kế toán trong trường hợp thanh toán đó nằm trong sổ nhật ký Tạm ứng.

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise