Partner Share Holder

 • Odoo Version

2,463,000 ₫ 2,463,000 ₫ 2463000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Manage your partner's shareholder


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng nổi bật

 • Cho phép thiết lập thông tin các Cổ đông của đối tác trên hồ sơ Liên hệ gồm:
  • Tên cổ đông.
  • Phần trăm sở hữu của từng cổ đông trong doanh nghiệp.
  • Những thông tin liên quan đến cổ đông đó đối với doanh nghiệp.
 • Tìm kiếm Liên hệ theo thông tin cổ đông của doanh nghiệp.
 • Quản lý thông tin cổ đông của đối tác.

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise