TO Product Dimensions

  • Odoo Version

0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Manage Product Dimensions for products and product variants


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

  • Mô-đun này được xây dựng để mở rộng các ứng dụng khác. Ví dụ, ứng dụng Nhận hàng cho đội phương tiện (to_fleet_stock_picking) phụ thuộc vào mô-đun này để kiểm tra xem hàng hóa chất lên xe vận chuyển có vượt quá khối lượng/ trọng lượng tối đa cho phép hay không.

Tính năng nổi bật

  1. Cho phép người dùng nhập kích thước (Chiều rộng, Chiều cao, Chiều dài) và Hệ số chất xếp (SF) cho sản phẩm trong ứng dụng Kho vận. Giá trị của trường thể tích sẽ được tính tự động theo 3 kích thước đã nhập.
  2. Cho phép người dùng nhập kích thước cho cả Sản phẩm và Biến thể sản phẩm.
  3. Mỗi sản phẩm có một nút chọn, cho phép người dùng bật tính năng Nối Kích thước vào Tên cho sản phẩm

Thông tin thêm

  • Các trường Kích thước và Thể tích chất xếp CHỈ hiển thị đối với sản phẩm Tiêu dùng hoặc Có thể lưu kho

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise