Sales Confirmation Backdate - Delivery Costs

  • Odoo Version

244,000 ₫ 244,000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Avoid update invoice_shipping_on_delivery before backdate is entered.


Odoo Version: 11.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Vấn đề

Khi cài đặt cả hai module Sales Delivery và Sales Confirmation Backdate, khi chúng ta xác nhận đơn bán, chưa nhập backdate thì Odoo đã sinh ra cập nhật giá trị cho trường invoice_shipping_on_delivery.

Điều này dẫn đến cách hành xử không như mong đợi khi người dùng đổi ý và không xác nhận đơn nữa.

Giái pháp

Module này sẽ yêu cầu Odoo đợi cho người dùng nhập backdate xong thì mới cập nhật giá trị cho trường invoice_shipping_on_delivery.

!QUAN TRỌNG

Bạn có cần thêm module bổ sung trong các trường hợp sau đây:

  1. Sales Confirmation Backdate - Online Proposals: Nếu bạn có cài đặt đồng thời module Online Proposals. Xem thêm: https://apps.odoo.com/apps/modules/11.0/to_sale_backdate_website_quote/
  2. Sales Confirmation Backdate - Sales Timesheet: Nếu bạn có cài đặt đồng thời module Sales Timesheet. Xem thêm: https://apps.odoo.com/apps/modules/11.0/to_sale_backdate_timesheet/

Nếu không, Odoo sẽ hành xử không như mong đợi nếu bạn bấm nút Xác nhận trên giao diện form của Đơn bán, sau đó đổi ý không muốn xác nhận nữa.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise