Sales Confirmation Backdate - Sales Timesheet

  • Odoo Version

244,000 ₫ 244,000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Avoid generating timesheet services generation before backdate is entered.


Odoo Version: 11.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Vấn đề

Khi cài đặt cả hai module Sales Timesheet và Sales Confirmation Backdate, khi chúng ta xác nhận đơn bán, chưa nhập backdate thì Odoo đã sinh ra các nhiệm vụ theo timesheet rồi.

Điều này dẫn đến cách hành xử không như mong đợi khi người dùng đổi ý và không xác nhận đơn nữa.

Giái pháp

Module này sẽ gọi đồ thuật backdate trước khi tạo các nhiệm vụ timesheet.

!QUAN TRỌNG

Bạn có cần thêm module bổ sung trong các trường hợp sau đây:

  1. Sales Confirmation Backdate - Online Proposals: Nếu bạn có cài đặt đồng thời module Online Proposals. Xem thêm: https://apps.odoo.com/apps/modules/11.0/to_sale_backdate_website_quote/
  2. Sales Confirmation Backdate - Delivery Costs: Nếu bạn có cài đặt đồng thời module Delivery Costs. Xem thêm: https://apps.odoo.com/apps/modules/11.0/to_sale_backdate_delivery/

Nếu không, Odoo sẽ hành xử không như mong đợi nếu bạn bấm nút Xác nhận trên giao diện form của Đơn bán, sau đó đổi ý không muốn xác nhận nữa.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise