Vietnam Account Balance Carry Forward

 • Odoo Version

244,000 ₫ 244,000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Add forwarding rules in compliance with VAS


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

Khi được cài đặt, ứng dụng này sẽ tạo ra các quy tắc kết chuyển số dư tài khoản theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam

 • 521 -> 511 (C200)
 • 631 -> 632
 • 511 -> 911
 • 632 -> 911
 • 711 -> 911
 • etc
 • 911 -> 4212 nếu kết thúc năm tài chính
 • 33311 -> 1331

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise