Time-Off Custom

  • Odoo Version

2,755,000 ₫ 2,755,000 ₫ 2755000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Allows you to choose a time period if you create time-off in several days


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Vấn đề

Theo mặc định, nếu bạn xin nghỉ trong nhiều ngày liên tục, thời gian sẽ mặc định là toàn bộ thời gian trong những ngày đấy. Ví dụ: Nếu bạn muốn tạo xin nghỉ từ 13h 1/1/2021 đến 12h 3/1/2021, thì bạn sẽ phải tạo xin nghỉ nhiều lần với cùng một lý do.

Giải pháp

Module này cho phép bạn chọn khoảng thời gian tùy ý nếu bạn tạo xin nghỉ nhiều ngày liên tục trong 1 lần

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise