Multi-Warehouse Access Control - Purchase Requisition

  • Odoo Version

244,000 ₫ 244,000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Integrate Multi-Warehouse Access Control with Purchase Requisition.


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô tả

Module cầu nối giữa module Kiểm soát truy cập đa kho với Hợp đồng mua hàng.

Tính năng nổi bật

  • Lấy hoạt động kho mặc định khi tạo mới hợp đồng mua hàng theo kho mà người dùng đó có thể truy cập.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise