Delete Sales Order - Check Related Invoice

  • Odoo Version

244,000 ₫ 244,000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Disallow to delete a sale order that still has related invoice.


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Mô-đun này làm gì

  • Không cho phép xóa đơn bán, nếu đơn bán này có hóa đơn liên quan.
  • Không cho phép xóa dòng chi tiết đơn bán, nếu dòng chi tiết đơn bán đó có chi tiết hóa đơn liên quan.

Trong cả 2 trường hợp trên, hệ thống sẽ hiển thị một cửa sổ thông báo tới người dùng.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise