Website Page Access Rights

  • Odoo Version

1,132,000 ₫ 1,132,000 ₫ 1132000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Allow group Restricted Editor to create, write, delete Website page


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Mô đun cung cấp quyền Thêm, sửa , xóa, không được xuất bản tài liệu với nhóm "Website page / Người dùng: Điều chỉnh giới hạn".

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise