Hướng dẫn sử dụng Google Hangouts

Cách sử dụng Google Hangouts họp trực tuyến, chia sẻ màn hình...được sử dụng khi làm việc với các khách hàng ở xa hoặc họp nội bộ giữa nhiều chi nhánh tại các địa điểm khác nhau.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Cách sử dụng Google Hangouts họp trực tuyến, chia sẻ màn hình...được sử dụng khi làm việc với các khách hàng ở xa hoặc họp nội bộ giữa nhiều chi nhánh tại các địa điểm khác nhau.

Views

  • 4616 Total Views
  • 4616 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+